Depo Sıcaklık Haritalama Çalışması

Ürünlerin, raf ömrü veya saklama süresi boyunca, depolama alanlarında kalitesinin sürekliliğinin sağlanması ve garanti altına alınması için uygun fiziksel şartlar sağlanmak zorundadır.

Depolama alanlarındaki fiziksel şartlar sıcaklık ve nem başta olmak üzere, basınç, ışık vb. kriterler olabilmektedir. Özellikle sağlık ürünleri (ilaç, hammadde, tıbbi cihaz), gıda, hassas elektronik malzemeler, üretimde kullanılan hammadde ve sarf malzemeler gibi ürünlerin saklanması ve depolanması için kriterler tanımlı ve koşullar geçerli kılınmalıdır.

Depolama alanları genel olarak, havalandırma ünitesi (ısıtma, soğutma, nemlendirme),  depo bölümleri ve depolama rafları-materyallerinden oluşur.

Depo alanı içerisindeki raf yerleşimi, ısıtma soğutma ünitesi konumu, depo malzeme hareketi, depo ışık alma durumu gibi etkenler, deponun fiziksel şartlarında sürekli değişime sebep olacaktır. Bu durumların iyi analiz edilmesi ve ölçümler ile geçerli kılınması şarttır. Mevsimsel değişikliklerin depo fiziksel şartları üzerine etkisi, hafta içerisinde ve hafta sonu dahil fiziksel şartlardaki değişiklikler, en kötü durum senaryoları (elektrik kesintisi, kapıların açık kalma süresi) gibi etkenler dikkate alınarak geçerli kılma işlemleri gerçekleştirilmelidir.

CinarLabs tarafından validasyon işlemleri standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

  • Depolama alanı ön inceleme işlemi gerçekleştirilir
  • Yukarıda bahsedilen kritik noktalar analiz edilerek riskler belirlenir. 
  • Çalışma protokolleri ve yerleşim planları hazırlanır.
  • Kalibreli ölçüm cihazları alana yerleştirilir ve sabitlenir.
  • Sıcaklık ve nem ölçümleri alınır.
  • En sıcak ve en soğuk bölgeler ile kuru ve nemli alanlar ortaya konulur
  • Depo ölçüm cihazı yerleşim noktaları belirlenir.
  • Çalışma raporu ve dosyası hazırlanır, teknik uzman yorumları rapora eklenir.