Yeniden Kullanılabilir Tıbbi Cihazların Temizlik Validasyonu

Yeniden kullanılabilir tıbbi cihazların tekrar kullanım sonrası temizlik yöntemleri, laboratuvarımızda uygulanan bir dizi geçerli kılma prosesi ile valide edilmektedir. Yeniden kullanılabilir (Reusable) tıbbi cihazların temizlik ve sterilizasyon proseslerinin tanımlanması üreticilerimizin sorumluluğundadır.

Üreticilerimiz tarafından tıbbi cihazların temizlik yöntemleri tanımlanmalıdır. Kullanım alanı, kullanım esnasında kirleticilere maruziyet süresi temizlik yöntemlerini ve kirlilik tiplerini belirlemede önem arz etmektedir. Geçerli kılma işlemi CE belgelendirme işlemi için gerekmektedir. Tıbbi cihaz kullanıldıktan sonra düzgün bir şekilde temizlenebildiğinden emin olmak için valide edilmesi gerekir. Üretici, son kullanıcıya, uygun şekilde temizlik ve sterilizasyon prosedürü sağlamalıdır.

Sayfayı Paylaş