Etilen Oksit Kalıntı ve EO Sterilizasyonu

Etilen oksit sterilizasyonu ve ürün üzerinde kalması muhtemel kalıntılar (etilen oksit ve türevleri), etilen oksit kalıntı limitleri dahilinde olmalı ve etilen oksit kalıntı testi ile belirlenmelidir....

14/02/2021

Yeniden Kullanılabilir Tıbbi Cihazların Temizlik Validasyonu

Üreticilerimiz tarafından tıbbi cihazların temizlik yöntemleri tanımlanmalıdır. Kullanım alanı, kullanım esnasında kirleticilere maruziyet süresi temizlik yöntemlerini ve kirlilik tiplerini belirlemede önem arz etmektedir....

14/11/2020

Gama Validasyonu

Gama ile sterilizasyon proses validasyonu çalışmaları ISO 11137-1 ve ISO 11137-2 standartlarına göre tarafımızca gerçekleştirilmektedir. Ürün biyoyük belirleme, sterilizasyon dozu belirleme ve sornasında doz denetim çalışmaları yapılmaktadır. ...

25/07/2020
Daha fazla