Basınçlı Hava Testleri

Üretim testislerinin neredeyse tamamında, alt yapı kaynaklarından biri olarak basınçlı hava kullanılmaktadır. Basınçlı hava direkt olarak veya en direkt olarak ürünlerimiz ile temas edebilmektedir. Özellikle ilaç, medikal ürün ve gıda ürünlerinde, basınçlı havanın ürün ile teması sonrası kirlilik oluşturma riski mevcuttur.  

Ürün kalitesinin korunması için basınçlı hava kalitesinin tespit edilmesi ve düzenli aralıklar ile test edilmesi gerekmektedir. Basınçlı hava kaynağının kontaminasyon riski taşımadığını ispatlamak üreticilerin sorumluluğundadır. 

Basınçlı hava içerisindeki kirlilikler, genel olarak üretim ortamındaki kirliliklerden, hava sıkıştırma işlemi esnasında ve kompresörlerden, dağıtım sistemleri ve bağlantı ekipmanlarından gelir. 

Su buharı girişte hava kompresörüne karışır. Nem içeriği hem gıda ürünlerinde bozunma, hemde basınçlı hava sistemi ekipmanlarında arızaya sebep olacaktır. Aynı zamanda mikrobiyolojik kirlilik oluşacak ortamında oluşumunu sağlamaktadır. Kurutucu üniteler ile su buharı tutulmalıdır. Class 2 sınıfı bir basınçlı hava için -40 derece ve daha iyi kurutucular kullanılmalıdır.  Bu kurutucular ile 0,1 gr/msu buharı elde edilebilir.

En kritik unsurlardan bir tanesi ise yağ oranıdır. Yağ içeriği, yağ aerosolları ve yağ buharıdır. Özellikle ürünler ile teması tüketici açısından büyük risk taşır. Tüketici sağlığına etkisi yanında, üründe koku ve renk değişimleri oluşabilir. Ürün veya ambalajı ile direkt veya dolaylı olarak temas etmesinin önüne geçilmelidir. Yağlı veya yağsız kompresör kullanılsın, her ikisinde de yağ riski mevcuttur ve test edilmelidir. Yağ tutucu filtreler ile yağlar istenilen miktarlara düşürülmelidir. Yağsız kompresörün yağlı kompresöre göre yağ kirlilik oranları çok çok düşüktür. 

Katı parçacıklarda basınçlı havadan uzaklaştırılmalıdır. Katı partiküller sisteme zarar verdiği gibi üretimin aşamalarını etkileyebilir. Kaplama ürünlerde yüzey bozuklukları, hava sistemi ekipmanlarında tıkanma gibi bir çok etkene sebep olabilir. 0,1 mikron ile 10 mikron arasında değişen partikülleri test etmek gerekir.

Gaz halindeki kirleticiler için ölçümler yapılmalı ve riskler ortadan kaldırılmalıdır. CO2, CO gibi gazların etkisinin belirlenmesi gerekir. 

Basınçlı hava kalitesi, katı partikül, nem ve yağ içeriğine göre sınıflandırılır. ISO 8573-1 gereklilikleri basınçlı hava sınıflandırması için ISO tarafından yayınlanmıştır. Bu standartlarda basınçlı hava sınıfları yer almaktadır. Hangi ürün veya sektör için hangi sınırların uygulanacağı yer almamaktadır. Her ürün ve sektöre özgü olarak, GMP, Farmakopeler, FDA rehberleri, BSI rehberleri ve SQF kayıtları incelenmeli, risk değerlendirmesi ile ürün limitleri belirlenmelidir.

Basınçlı hava sistemi validasyonu için bizimle irtibata geçebilirsiniz. İletişim için tıklayınız.

 

Sayfayı Paylaş