Bez Maske TSE K 599:2020

Günlük kullanım esnasında ve benzer gereklilikleri olan diğer ortamlarda (tıbbi ortamlar hariç), bulaşı olasılığını sınırlandırmayı amaçlayan maskeler için yapım, tasarım, performans gereklilikleri ve deney yöntemlerini belirleyen TSE K 599 Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.

Bu kapsamda standart gereği maske performans testleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Üretici bu gereklilikleri sağlayacak şekilde maske üretimini garanti etmelidir.
Aşağıdaki test işlemleri cinarlabs tarafından yapılmakta olup testler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Standart gereği ürünlerin Temizleme, Yıkama ve kurutma işlemleri Maske, performansını koruyacak şekilde en az 5 yıkama ve kurutma döngüsüne dayanabilmelidir. TS EN ISO 6330 standardında verilen döngü ve yöntemlerden birini seçerek üretici, virüsü ortadan kaldıran bir yıkama işlemi seçmelidir. (örneğin 5 döngü 60 ° C’de yıkama (TS EN ISO 6330 program 6N) ve havada kurutma (TS EN ISO 6330, tip A gibi). Bu işlemlerden sonra üretici, yeniden kullanılabilir maskenin çizelge 1’de belirtilen kriterleri karşıladığını garanti edebilmelidir.

Sayfayı Paylaş