Bakteriyel Endotoksin (LAL) Deneyi

Bakteriyel Endotoksinler Testi , gram negatif bakterilerin hücre duvarının bir bileşeni olan bakteriyel endotoksinlerin saptanması ve nicelleştirilmesi için in vitro bir deneydir. TÜRKAK akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilir.

Aşağıdaki durumlar ve ürünler için gerçekleştirilir;

  • Enjekte edilebilir farmasötik ürünler,
  • Kardiyovasküler, lenfatik veya beyin omurilik sıvısı ile doğrudan veya dolaylı teması olan tıbbi cihazlar ve benzeri ürünler (Kalp pili, protez vb)
  • Enjektabl ürün üretiminde kullanılan su ve diğer ürünler vb,

Test işlemi USP <85>, USP bölüm <161>, EP 2.6.14 farmakopelerine göre belirtilen gereksinimleri karşılamaktadır.